Shwmae, pawb!

Sut mae pethau heddiw?

 

Pa fath o gerddoriaeth wyt ti’n hoffi? What sort of music do you like?

Wyt ti’n gallu canu, neu chwarae offeryn? Can you sing, or play an instrument?

Oes hoff band gyda ti? Have you got a favourite band?

Dw i wedi bod yn chwarae emynau (hymns) ar y piano yr wythnos ‘ma ac yn canu gyda fy mab i.

Idiomau

canu crwth to purr
canu cywydd y gwcw to keep harping on about the same thing

 

Remember to head over to the forums if you’d like to have a go using some of the new words or phrases here. Wela i chi i gyd fory!

cariad

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

4 Thoughts on “Cerddoriaeth”

 • Dwi’n hoffi bob math o gerddoriaeth, ond yn enwedig clasurol, jazz a chanu’r byd.

  Dwi’n dysgu canu’r piano, yn dysgu ar fy mhen fy hun heb athro. Dwi wedi gwneud dau arholiad piano ABRSM, pasio un, methu’r llall!

  Fy uchelgais yn fy mywyd ydy canu organ eglwys!

  Ennillais cystadleuaeth karaoke ym Mangor nol yn 1994 gyda un o ganeuon Frank Sinatra, doedd y gwobr ddim ond un beint o gwrw!

  Yn y gwaith, dwi’n canu gyda’r radio trwy’r amser, a weithiau, dwi’n canu caneuon Cymraeg fel ‘Yma O Hyd’ a ‘Defaid William Morgan’, sydd yn achosi golygion rhyfedd iawn yn Birmingham!!!

  I like every kind of music, but especially classical, jazz and world music.

  I’m learning to play the piano, learning on my own without a teacher. I’ve done two ABRSM music exams, passed one failed the other

  I won a karaoke competition in Bangor back in 1994 with a Frank Sinatra song, the prize was only a pint of beer!

  I sing along to the radio in work all of the time, sometimes I sing Welsh songs like Yma O Hyd and Defaid William Morgan, which garners some very strange looks in Birmingham!

  • Frank Sinatra?! Neis! Dw i erioed wedi ennill karaoke. Efallai bod angen noson lawen pan dyn ni’n gallu mynd allan eto. Ti’n gallu canu ‘My Way’ i bawb!
   Elin
   x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *