S’mae ffrindiau!

Wyt ti’n hoffi adar? Why not learn the words for some of the adar you can see in the garden? Download a set of free printable flashcards to help you practice below!.

Dw i’n gallu clywed adar tu allan.  I can hear birds outside
Dw i’n gallu gweld aderyn yn yr ardd  I can see a bird in the garden.

Lluosog/Plural
house sparrowaderyn y toadar y to
carrion crowbrân dyddynbrain tyddyn
magpiepiodenpiod
wood pigeonysguthanysguthaniaid
blackbirdmwyalchenmwyeilch
jayscrech y coedscrechod y coed
blue tittitw tomos lastitwod tomos gleision
goldfincheurbinceurbincod
chaffinchji-bincji-bincod
wrendrywdrywod
dunnockgwas y gwcwgweision y gwcw
starlingdrudwendrudwy
long-tailed tittitw cynffon hirtitwod cynffon hir
bullfinchcoch y berllancochiaid y berllan
cuckoocogcogau
robinrobin gochrobinod cochion
swallowgwennolgwenoliaid
house martingwennol y bondogwenoliaid y bondo
great tittitw mawrtitwod mawr
collared dovetutur dorchogturturod torchog

Wyt ti wedi gweld aderyn heddiw? Beth yw dy hoff (favourite) aderyn di?

Idiomau Idioms

aderyn corff – barn owl – these birds were thought to foretell a death – corff means body, or corpse.
aderyn brith – someone not to be trusted
aderyn y nos – someone who stays out late at night

Download your free picture flashcards here!

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

One Thought on “Learn the names of 20 wild birds in Welsh!”

  • Dwi’n synnu am ‘aderyn corff’ gan fod y Saesneg ‘owl’ yn cyfieithu fel ‘tylluan’…dwi’n cofio hyn pan oeddwn i’n dysgu amser maith yn ol!

    Ond mae’r sylwad yma’n cyfeirio at gerddoriaeth yr yn fath ag adar, mae can gan un o fy hoff fandiau Cymraeg Maffia Mr Huws o’r deitl ‘Cigfran’ sydd yn fath o aderyn, ond pa un, dwi’m yn gwybod:

    https://www.youtube.com/watch?v=pyQ5P66s-uU

    Bran ydy ‘crow’ yn Saesneg, cigfran, ‘meat crow’, bran sydd yn ‘carnivore’?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *