S’mae ffrindiau,

Today I’ve created a list of countries of the world and their names yn Gymraeg. Download here Gwledydd y byd - Countries of the World or head over to the resources area for this and other vocabulary sheets, quizzes, games and more.

Hwyl am y tro!

Elin Heron
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

Leave a Reply

Your email address will not be published.