Shwmae ffrindiau, sut mae pethau?

Dych chi wedi bod yn cadw’n heini? Wyt ti’n hoffi cerdded neu redeg? Efallai, fel fi, ti’n hoff o yoga a myfyrio. Mae llawer ohonon ni’n ymarfer o’r gartref y dyddiau ‘ma, ond beth dych chi’n mynd i wneud pan mae’r gampfa a’r ganolfan hamdden ar agor eto?

Rhannwch gyda ni yn y fforwm neu ar Twitter a Instagram! Hoffwn i glwyed oddi wrthoch chi!

Geirfa

cadw’n heini  keep fit
cerdded  walk
rhedeg  run
myfyrio  meditate
ymarfer practise/exercise
ymarfer corff  physical exercise
y gampfa the gym
y ganolfan hamdden the leisure centre
sboncen squash
nofio swimming

Hwyl am y tro!

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

One Thought on “Ymarfer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *