Mae Marged yn fenyw brysur iawn! Beth wnaeth hi ddoe? Marged’s a very busy woman! What did she do yesterday?

Download the activity sheet to work on in your own time or share your answers in the comments, on Twitter @TCymraeg, Instagram @TyfuCymraeg or the forum! 

 

 

Hwyl am y tro!

 

Tiwtor? Croeso i chi ddefnyddio popeth ar y safle hon yn eich dosbarthiadau 🙂

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *