Es i weld Dad heddiw i helpu gyda’r siopa. Wnaeth e roi cennin a nionod i mi o’r ardd.

Wyt ti’n hoffi garddio? Wyt ti’n tyfu llysiau neu flodau?

Mi wna i gawl o lysiau Dad, dwi’n meddwl. Beth amdanat ti? Wyt ti’n coginio?

cennin – leeks
cenhinen – leek

nionod – onions
nionyn – onion

cawl – soup
llysiau – vegetables

mi wna i – i’ll make 

Share your sentences on the forum, or book a session if you’d like to practice.

cariad

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

One Thought on “Llysiau o’r ardd”

  • Roeddwn i’n arfer edrych ar hen rhaglenni coginio Dudley Newbery ar S4C, ac dyweddodd o ‘wynionsyn’ am nionyn. Ond mae nionyn/nionod yl llawer haws!

    I used to watch the old cookery programmes of Dudley Newbery on S4C and he would say ‘wynionsyn’ for onion. But ‘nionyn/nionod’ is a lot easier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *