welsh books

 

Shwmae, pawb.

Gobeithio bod chi i gyd yn teimlo’n dda. Dw i wedi bod yn brysur paratoi i’r gweithdy Cylch Dysgwyr Cymraeg sy’n digwydd bore fory. Os ti am ymuno a ni, gad i mi wybod trwy’r ffurflen yma.

 

Darllen

Wyt ti’n hoffi darllen?
Dw i’n dwli ar ddarllen!

Pa fath o lyfrau wyt ti’n hoffi?

Wyt ti’n defnyddio’r llyfrgell yn dy ardal di? Wyt ti’n prynu llyfrau ar-lein neu ddarllen e-lyfrau?

llyfrau – books
llyfrgell – library
ar-lein – online.
dwli ar – mad about

Let me know your thoughts on the forum!

 

hwyl am y tro

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

3 Thoughts on “Llyfrau a darllen”

  • Dwi’n hoffi darllen llyfrau am gyfansoddwyr enwog, ynghyd a llyfrau am lefydd yma yn Lloegr.

    Ac wrth gwrs yr adolygiadau celfyddydol yn y Guardian!

  • Dw i’n cadw cyfnod o’r llyfrau fy mod i’n darllen. Ar hyn o bryd dw i’n ailddarllen ‘Blwyddyn yn Llyn’ gan RS Thomas ac ‘Annwyl DJ – llythyrau D J Saunders a Kate Roberts a Saunders Lewis, hefyd dw i’n cael cylchgronnau megis ‘Golwg’ yn wythnosol a ‘Barn’ pob mis.

  • Darllenais i “Heidi”, llyfyr am plentyn, achos alla’i ddim yn mynd I Switzerland ym mis Mai gyda ffrind. Mae Heidi yn byw ym mynyddoedd uchel gyda tad cu hi. Dyddiau hapus! Dw i ddim merch ifanc nawr ond mwynhais darllen y llyfyr ma eto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *