S’mae ffrindiau!

There are times when we need just the right words to put in a special cerdyn or llythyr. I’ve put together these 30 Welsh phrases for you to use in your correspondence, whatever the occasion.

Penblwydd Hapus Happy Birthday
Nadolig Llawen Merry Christmas
Blwyddyn Newydd Dda Happy New Year
Pasg Hapus Happy Easter
Dydd Gwyl Dewi Hapus Happy Saint David’s Day
Sul y Mamau Hapus Happy Mothering Sunday
Sul y Tadau Hapus Happy Father’s Day
Llongyfarchiadau Congratulations
Llawer o gariad Lots of love
Cariad Mawr Lots of love
Gyda Chydymdeimlad With sympathy
Llongyfarchiadau ar eich priodas Congratulations on your wedding
Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad Congratulations on your engagement
Mwynhewch eich diwrnod Enjoy your day
Cofion cynnes Warm regards
Yn meddwl amdanoch Thinking of you
Gwela i chi yn fuan I will see you soon
Gwelwn ni chi yn fuan We will see you soon
Llongyfarchiadau ar eich swydd newydd Congratulations on your new job
Pob lwc Good luck
Dw i’n dy garu di I love you
Dydd Santes Dwynwen Hapus Happy Saint Dwynwen’s Day
Diolch yn fawr Thank you very much
Babi newydd New baby
Da iawn Very good
Cartref newydd New Home
Gwellhad Buan Speedy Recovery
Mam orau’r byd World’s best Mum
Gyda chariad With love
Wedi graddio Graduated/Graduation

Hwyl am y tro!

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *