S’mae ffrindiau!

Lawrlwythwch y rhifyn newydd o Lais Y Derwent, papur bro Canolbarth Lloegr. Download the new edition of Llais Y Derwent!

Rhywbeth diddorol i’w ddarllen dros ‘Dolig, gobeithio 😀

 

Hwyl am y tro,

 

User Avatar
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *