Heddiw yw fy mhenblwydd i, felly dyma fideo o sut i wneud pice ar y maen. Blawd heb glwten i mi, plis! A choffi hefyd!

Dw i’n mynd i Gaerdydd wythnos nesa, felly gobeithi ga i de Cymreig rhywle neis gyda ffrindiau.

 

 

Hwyl am y tro

Elin Heron
S'mae pawb! Elin dw i a dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg ar-lein a gyda Cylch Dysgwyr Cymraeg. Wnes i greu Tyfu Cymraeg i helpu dysgwyr a thiwtoriaid. Croeso!

Leave a Reply

Your email address will not be published.