wild flowers

Yn y gwanwyn dyn ni’n gweld cymaint o flodau hardd yn yr ardd. Dyma rhai enwau Cymraeg i helpu chi enwi’r planhigion chi’n gweld pan chi’n mynd am dro. 

In the Spring we see many beautiful flowers in the garden. Here are some Welsh names to help you name the plants you seen when you go for a walk. 

If you are enjoying Tyfu Cymraeg, I’d be very grateful if you’d consider buying me a coffee! Diolch 🙂

Hwyl am y tro,